Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Το ρήμα λύω στον Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

                                                               Μαθήματα Αρχαίων

   Ενεστώτας (ε.φ)    Υποτακτική(ε.φ)     Ευκτική(ε.φ)         Προστακτική(ε.φ)   
      λύω                           λύω                         λύοιμι                                   -             
     λύεις                          λύης                         λύοις                                 λύε            
     λύει                            λύη                           λύοι                               λυέτω           
   λύομεν                        λύωμεν                     λύοιμεν                                 -              
   λύειτε                         λύητε                        λύοιτε                             λύετε            
  λύουσι(ν)                    λύωσι(ν)                   λύοιεν                 λυόντων/λυέτωσαν   

* ε.φ: ενεργητική φωνή
-(Τις επόμενες μέρες θα προσθέσω τους υπόλοιπους χρόνους και φωνές)